سفارش محصول

مشخصات

 • تمامی ابعاد بر حسب میلی متر است.

 

لوله

  لوله فاضلابی استاندارد ملی 1-9119

 • لوله ناودانی استاندارد ملی 1-12142

 • لوله برقی استاندارد ملی 21-11215

 

اتصالات

  زانوی 90 درجه یک سر کوپله

 • زانوی 45 درجه یک سر کوپله

 • سه راهی 90 درجه دو سر کوپله

 • سه راهی 45 درجه دو سر کوپله

 • سه راهی تبدیل 90 درجه دو سر کوپله

 • سه راهی تبدیل 45 درجه دو سر کوپله

 • سیفون 135 درجه

 • درپوش توکار (M-Cap)

 • درپوش انتهایی روکار (F-Cap)

 • تبدیل غیر هم مرکز

 • سه راهی دریچه بازدید 90 درجه

 • چهارراه 45 درجه سه سر کوپله

 • دریچه سیخ زن (رابط بازدید)

 • کوپلینگ ترمزدار (جهت اتصال لوله)

 • فلنج

 • سه راهی خم 90 درجه دو سر کوپله

 • کلاهک H

 • تبدیل کلاهک

 • زانوی خم 87.5 درجه یکسر کوپله

 • زانوی 90 درجه دو سر کوپله

 • زانوی 45 درجه دو سر کوپله

 • سه راهی 90 درجه سه سر کوپله

 • سه راهی 45 درجه سه سر کوپله

 • سه راهی تبدیل 45 درجه سه سر کوپله

 • زانوی خم 87.5 درجه دو سر کوپله

 • سیفون کامل

 • سیفون دوطرفه